מסלול בניה

Global Investments Group מאתרת קרקע פוטנציאלית להשקעה בערוצים שעומדים לרשותה, מבצעת אנליזה, בדיקת האזור באמצעות אנשי מקצוע ולאחר מכן מקבלת החלטה אם להציע את הפרויקט למשקיעים. אנו מאתרים קרקעות באזורי PRIME LOCATION שהביקוש בהם ופוטנציאל המימוש גבוה. לאחר הרכישה של הקרקע, נבנה בית או קומפלקס המותאם לדרישות השוק. בתום תהליך הבניה הנכס מוצא למכירה בשוק המקומי.

מסלול מימון

 • מסלול זה הוקם עבור משקיעים סולדיים- שמרניים
 • כספי המשקיע ניתנים כהלוואה לשותפות המחזיקה בנכס
 • מתוך הרווחים הצפויים בפרויקט המשקיע יקבל ריבית קבועה
 • מסלול זה מציע קדימות על פני יתר המשקיעים
 • הבטוחות של המשקיע הינן בזכויות הכלכליות של השותפות המחזיקה בפרויקט

יתרונות המודל

 • רף כניסה נמוך החל מ- 10,000$ (המקנה יחידת השתתפות)
 • כל יחידת השתתפות נוספת – 5,000$
 • ריבית קבועה ללא תלות בהצלחת הפרויקט
 • שיעבוד זכויות הכלכליות של השותפות- בטוחה מרכזית
 • אלטרנטיבה מצוינת לאפיקי השקעה הקיימית בישראל (פקדונות/ חסכונות בבנקים, תוכניות חסכון בחברות ביטוח, כסף נזיל בבנק)
 • הנכס אינו משועבד לבנק

מסלול הון

 • מוקמת חברה משותפת, חברה שקופה (LLC) עליה נרשם הפרויקט הנבחר
 • כספי המשקיעים יחד עם כספי חברת Global Investments Group מושקעים בפרויקט הנבחר
 • כל משקיע נרשם בשותפות בהתאם לחלקו היחסי בהתאם למספר היחידות ההשקעה שרכש
 • בתום תהליך הבניה, הנכס מוצע למכירה בשוק האמריקאי
 • במסלול זה תקופת הפרויקט תשתנה בהתאם לפרויקט ותוצג בתוכנית העסקית
 • חלוקת הרווחים תתבצע בתום תהליך המכירה
 • בעת חלוקת הרווחים ישנה קדימות ל-6% תשואה לפני שחברת Global Investments Group תהנה מרווחי ניהול
 • התשואה היא נגזרת של הצלחת הפרויקט ואינה ידוע מראש

יתרונות המודל

 • רף כניסה נמוך החל מ- 10,000$ (המקנה 2 יחידות השתתפות)
 • כל יחידת השתתפות נוספת – 5,000$
 • השקעה בנכס מקנה למשקיע בעלות ישירה בנכס וזכויות משפטיות- בטוחה מרכזית
 • הנכס נרכש במחיר נמוך מעלות השוק
 • הנכס אינו משועבד לבנק

גם לך יכול להיות נכס בארה"ב