מסלול השכרה

במסלול זה Global Investments Group מאתרת נכס פוטנציאלי להשקעה בערוצים שעומדים לרשותה, מבצעת אנליזה, בדיקת הנכס באמצעות אנשי מקצוע ולאחר מכן מקבלת החלטה אם לרכוש את הנכס. אנו מאתרים נכסים שעלותם כ- 50% מתחת לשווי השוק בשל מצבם (נכסים שבעליהם בקשיים פיננסים, נכסים מכינוס נכסים, מכירות פומביות ונכסים מעוקלים על ידי הבנקים). הנכס יעבור שיפוץ, יושכר לדיירים, ינוהל על ידי חברת ניהול מקומית ורק לאחר מכן יוצע הנכס למשקיעים. המשקיעים יהנו מתזרים מזומנים חיובי מהחודש הראשון ועליית ערך הנכס במימוש לאחר מספר שנים. מסלול זה מאפשר למשקיעים להנות מהשקעה משותפת עם Global Investments Group ובכך להנות מתשואה חיובית בהשקעה נמוכה ונכס מניב מהיום הראשון.

 • מוקמת חברה משותפת, חברה שקופה (LLC) עליה נרשם הפרויקט הנבחר
 • כספי המשקיעים יחד עם כספי חברת Global Investments Group מושקעים בפרויקט הנבחר
 • כל משקיע נרשם בשותפות בהתאם לחלקו היחסי בהתאם למספר היחידות ההשקעה שרכש
 • הנכס המוצע עבר שיפוץ, מאוכלס וממנוהל ע"י חברת ניהול
 • תשלום רבעוני החל מהיום הראשון בנכס
 • במסלול זה תקופת ההשקעה עד יום המימוש הינה 3 שנים
 • התשואה היא נגזרת של הצלחת הפרויקט ואינה ידוע מראש
 • שקיפות מלאה לאורך כל תהליך ההשכרה באמצעות דוח"ות רבעוניים

יתרונות המודל

 • רף כניסה נמוך – 10,000$ (המקנה 2 יחידות השתתפות)
 • כל יחידת השתתפות נוספת – 5,000$
 • השקעה בנכס מקנה למשקיע בעלות ישירה בנכס וזכויות משפטיות- בטוחה מרכזית
 • הנכס אינו משועבד לבנק
 • הכנסה פסיבית מנכס מניב החל מהיום הראשון
 • בנוסף לתשואה שנתית על ההשקעה ישנה אפשרות לעשיית רווח הון משמעותי בעת מכירת הנכס

הצטרף למאגר הלקוחות שלנו ללא עלות או מחוייבות